Publication
Title
De gevolgen van de vervreemding van het verhuurde goed op de lopende huurovereenkomst
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Notarieel en fiscaal maandblad. - Brussel
Publication
Brussel : 1991
ISSN
2034-2373
Volume/pages
(1991) , p. 203-220, 237
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference