Publication
Title
Anders willen denken? Een stand van zaken van genderstudies in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor sociologie / Vereniging voor Sociologie [Leuven] - Leuven, 1980 - 2013
Publication
Leuven : Acco , 2003
ISSN
0777-883X
Volume/pages
24 :2/3 (2003) , p. 133-138
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference