Publication
Title
Overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen (september 1990-juli 1991), tweede deel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1991
ISSN
1782-3463
Volume/pages
55 (1991/1992) , p. 1305-1321
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference