Publication
Title
Enkele aspecten van de precontractuele informatie-uitwisseling (noot n.a.v. Luik 24 april 2001 en Gent 27 juni 2001)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2004
ISSN
0775-2814
Volume/pages
(2004) , p. 262-268
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference