Publication
Title
Inleiding
Author
Language
Dutch
Source (book)
Logistiek : laatste front in de concurrentieslag / Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres. - Antwerpen, 2004
Source (series)
Referaten en notulen / Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres. - Brussel; 26
Publication
Antwerpen : Garant, 2004
ISBN
90-441-1539-1
Volume/pages
p. p. 15-19
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Logistiek: laatste front in de concurrentieslag : referatenboek
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference