Publication
Title
Het vertrek van Mercurius: historiografische en hypothetische verkenningen van het economisch wedervaren van Antwerpen in de tweede helft van de zeventiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
NEHA-jaarboek voor economische bedrijfs- en techniekgeschiedenis / Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. - Utrecht, 1994 - 2003
Publication
Utrecht : 2003
ISSN
1380-5517
Volume/pages
66 (2003) , p. 6-39
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference