Publication
Title
Artt. 172-177 W. Venn. (procedure en gevolgen van de nietigheid van vennootschappen en van overeengekomen wijzigingen in vennootschapsakten)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Vennootschappen en verenigingen: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer: afl. 9 / Braeckmans, H. [edit.]
Publication
Antwerpen : Kluwer , 2002
ISBN
90-5583-589-7
Note
losbl., 30 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference