Publication
Title
Artt. 454-455 W. Venn. (nietigheid bij oprichting van de NV)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Vennootschappen en verenigingen: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer: afl. 6 / Braeckmans, H. [edit.]
Publication
Antwerpen : Kluwer, 2001
ISBN
90-5583-589-7
Note
General: losbl., 16 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference