Publication
Title
Gezags- en omgangsrechten m.b.t. het kind van een (ex-)partner van hetzelfde geslcht: stand van zaken en perspectieven
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2003
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2002/2003) , p. 1190-1194
Note
Noot onder Jeugdrb. Antwerpen 3 oktober 2002
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference