Title
Gezags- en omgangsrechten m.b.t. het kind van een (ex-)partner van hetzelfde geslcht: stand van zaken en perspectieven
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2002/2003) , p. 1190-1194
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:140454
General
Noot onder Jeugdrb. Antwerpen 3 oktober 2002
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle