Publication
Title
Het vennootschapsbelang en de verhouding ervan met het groepsbelang: een studie naar Belgisch en Frans recht
Author
Language
Dutch
Source (series)
Advocatenpraktijk , 65
Publication
Mechelen : Kluwer , 2002
ISBN
90-5583-005-4
Volume/pages
75 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference