Publication
Title
Franstalig, Vlaams, commercieel, openbaar: zoek de verschillen: een longitudinale vergelijking van de thema's in de Belgische televisie-journaals
Author
Language
Dutch
Source (series)
PSW-papers / UA, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen , 2004/1
Publication
Antwerpen : UA, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen , 2004
Volume/pages
35 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference