Publication
Title
Het moment van de eedaflegging en valse eed bij boedelbeschrijving (noot onder Cass. 14 oktober 2003)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
1782-3463
Volume/pages
2003-2004 (2004) , p. 1266-1267
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference