Publication
Title
Allochtonen en nieuwsgaring: komen de Vlaamse nieuwsprogramma's tegemoet aan de behoeften van jongeren van Turkse of Marokkaanse origine?
Author
Language
Dutch
Source (series)
Steunpunt beleidsrelevant onderzoek , 6
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid , 2003
ISBN
90-77271-06-6
Volume/pages
76 p
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference