Publication
Title
Huwelijksdynamiek in allochtone gemeenschappen in relatie tot faciliterende factoren met betrekking tot intra-familiaal geweld: een verkenning van de bestaande wetenschappelijke literatuur
Author
Language
Dutch
Source (series)
Steunpunt beleidsrelevant onderzoek , 10
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid , 2004
ISBN
90-77271-10-4
Volume/pages
85 p
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference