Publication
Title
Vrede door vrijhandel? De klassieke economie en het vraagstuk van oorlog en vrede
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Transaktie: tijd-schrift voor de wetenschap van oorlog en vrede
Publication
1992
Volume/pages
21 :3 (1992) , p. 259-268
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference