Publication
Title
Stress en maatzorg in RVT's onderzocht: een case beschrijving
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Vakgroep Sociologie en Personeelsbeleid Faculteit TEW RUCA, 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference