Publication
Title
Enquête jobverwachtingen laatstejaarsstudenten: onderzoeksverslag in opdracht van het Financieel Forum
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Vakgroep Sociologie en Personeelsbeleid Faculteit TEW RUCA , 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference