Publication
Title
In search of excellence... Kwaliteit van arbeid in rusthuizen en instellingen voor bijzondere jeugdbijstand
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor welzijnswerk / Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk [Brussel] - Brussel, 1976 - 2014
Publication
Brussel : 2002
ISSN
1782-2572
Volume/pages
248(2002), p. 8-18
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference