Publication
Title
Kwaliteit van zorg en zorgarbeid doorheen een conditionele bril: ervaringen en resultaten uit onderzoek in de sector van verpleeg- en verzorgingstehuizen: paper ten behoeve van de Tiende sociaal wetenschappelijke studiedagen: armoede en rijkdom
Author
Language
Dutch
Source (series)
m
Publication
Amsterdam : SISWO , 2002
Volume/pages
23 p
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference