Publication
Title
Ecologie en ecotoxicologie van natuurgericht waterbeheer: implicaties van verontreiniging op natuurdoelstellingen en ontwikkeling in overstromingsgebieden
Author
Language
Dutch
Source (series)
Vlaams impulsprogramma natuurontwikkeling , 99/05
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen , 2002
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference