Publication
Title
Ontwikkelen van een score of index voor fytoplankton, macrozoöbenthos, macro-algen en angiospermen voor de Vlaamse ovbergangswateren volgens de Europese Kaderrichtlijn Water
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer , 2003
Note
ECOBE 03-R54
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference