Title
Ontwikkelen van een score of index voor fytoplankton, macrozoöbenthos, macro-algen en angiospermen voor de Vlaamse ovbergangswateren volgens de Europese Kaderrichtlijn Water
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Publication type
report
Publication
Antwerpen :Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, [*]
General
ECOBE 03-R54
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle