Publication
Title
Kritiek op het beleid van de waterstaat der Zuidelijke Nederlanden en herstructureringsplannen op het einde van het Ancien Régime
Author
Language
Dutch
Source (book)
Beleid en bestuur in de Oude Nederlanden: liber amicorum prof. dr. M. Baelde / Soly, Hugo [edit.]
Publication
Gent : Vakgroep Nieuwe Geschiedenis UG , 1993
Volume/pages
p. 241-250
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference