Publication
Title
D. de Backer, Leidraad en modellen voor strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek n.a.v. de wet van 12 maart 1998, Gent, Mys & Breesch, 2000, 63 p.
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Antwerpen, 1980, currens
Publication
Antwerpen : 2002
ISSN
0771-1409
Volume/pages
4 (2002) , p. 364-365
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference