Publication
Title
Over de tijd van de stad: geschiedenis of herinnering
Author
Language
Dutch
Source (book)
In situ: stedelijkheid en stadmsmusea = In situ: cities and city museums / Rynck, de, P. [edit.]
Publication
Antwerpen : 2004
ISBN
90-77464-02-6
Volume/pages
p. 13-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference