Publication
Title
Evolutie van het wettelijk instrumentarium inzake de sociale huisvesting in Brussel en Vlaanderen(1972-1990)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Ruimtelijke planning
Publication
1992
Volume/pages
28 :2,B,1,a (1992) , p. 1-27
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference