Publication
Title
Simulatie van enkele voorstellen inzake een logisch uitgebouwd sociale-zekerheidssysteem
Author
Language
Dutch
Source (book)
Bouwstenen voor een nieuwe sociale zekerheid / Dillemans, Roger [edit.]
Publication
Leuven : Universitaire Pers , 1993
Volume/pages
p. 291-314
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference