Publication
Title
Economische verwevenheid binnen het Antwerps stadsgewest
Author
Language
Dutch
Source (book)
Planologische discussiedagen 1992: voorbij het groeikernenbeleid / Mastop, J.M. [edit.]
Publication
Den Haag : Delftsche Uitgeversmaatschappij , 1992
Volume/pages
p. 467-476
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference