Publication
Title
Medeplichtigheid aan andermans contractbreuk: een poging tot weerlegging van de kritiek op het arrest van het Hof van Cassatie van 22 april 1983
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Prof. em. E. Krings
Publication
Brussel : Story-Scientia , 1991
Volume/pages
p. 189-207
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference