Publication
Title
Gevolgen van de afwezigheid van machtiging voor de vertegenwoordiging als eiser in rechte van een onbekwame
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift jeugdpermanentie / Jeugdpermanentie van de Antwerpse Balie. - Antwerpen, 2002 - 2003
Publication
Antwerpen : 2004
Volume/pages
2 (2003/2004) , p. 2-11
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference