Title
De introductie van de ruimtelijke dimensie in de analyse van het verplaatsingsgedrag van personen: een gevalstudie voor het Antwerps stadsgewest
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
report
Publication
Antwerpen , [*]
Source (series)
Research paper / University of Antwerp. Faculty of Applied Economics ; 2004:006
Volume/pages
32 p.,
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Deze onderzoekspaper tracht bij te dragen tot de ontwikkeling van een complete ruimtelijke analyse en modellering van het verplaatsingsgedrag in het Antwerpse stadsgewest. Naast recente gegevens over bodemgebruik, densiteit van activiteiten en bereikbaarheid in het Antwerpse stadsgewest, worden er in deze paper ook technieken geïntroduceerd die bijdragen tot de afbakening van bestemmingsgebieden. Deze ruimtelijk gezoneerde structuur is de noodzakelijke basis voor een multinomiaal logit model dat de bestemmingskeuze en verplaatsingspatronen in het Antwerpse stadsgewest wil verklaren. In het model wordt de belangrijkste stop in de keten opgenomen met uitzondering van de werkbestemming omwille van haar sterk deterministische karakter.
Full text (open access)
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/bc0ccc/2faedf13.pdf
Handle