Publication
Title
De introductie van de ruimtelijke dimensie in de analyse van het verplaatsingsgedrag van personen: een gevalstudie voor het Antwerps stadsgewest
Author
Abstract
Deze onderzoekspaper tracht bij te dragen tot de ontwikkeling van een complete ruimtelijke analyse en modellering van het verplaatsingsgedrag in het Antwerpse stadsgewest. Naast recente gegevens over bodemgebruik, densiteit van activiteiten en bereikbaarheid in het Antwerpse stadsgewest, worden er in deze paper ook technieken geïntroduceerd die bijdragen tot de afbakening van bestemmingsgebieden. Deze ruimtelijk gezoneerde structuur is de noodzakelijke basis voor een multinomiaal logit model dat de bestemmingskeuze en verplaatsingspatronen in het Antwerpse stadsgewest wil verklaren. In het model wordt de belangrijkste stop in de keten opgenomen met uitzondering van de werkbestemming omwille van haar sterk deterministische karakter.
Language
Dutch
Source (series)
Research paper / University of Antwerp. Faculty of Applied Economics ; 2004:006
Publication
Antwerpen : 2004
Volume/pages
32 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference