Publication
Title
De introductie van de ruimtelijke dimensie in de analyse van het verplaatsingsgedrag van personen: een gevalstudie voor het Antwerps stadsgewest
Author
Abstract
Language
Dutch
Source (series)
Research paper / University of Antwerp. Faculty of Applied Economics ; 2004:006
Publication
Antwerpen : 2004
Volume/pages
32 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference