Title
Visie op de verhoudingen tussen burger en bestuur enerzijds, en tussen bestuur en rechter anderzijds, en de gevolgen hiervan op de organisatie van het administratief contentieux: een rechtsvergelijkende analyse
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Source (journal)
Jura Falconis / Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit der Rechtsgeleerdheid. - Leuven
Volume/pages
(2002/2003) , p. 429-455
ISSN
0775-2709
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle