Publication
Title
Visie op de verhoudingen tussen burger en bestuur enerzijds, en tussen bestuur en rechter anderzijds, en de gevolgen hiervan op de organisatie van het administratief contentieux: een rechtsvergelijkende analyse
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jura falconis / Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit der Rechtsgeleerdheid. - Leuven
Publication
Leuven : 2003
ISSN
0775-2709
Volume/pages
(2002/2003) , p. 429-455
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference