Publication
Title
Art. 29bis WAM-wet en de bevoegdheid van de politierechter in zijn hoedanigheid als strafrechter: de discussie definitief beslecht?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2003
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2002/2003) , p. 937-939
Note
Noot onder Arbitragehof 26 juni 2002
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference