Title
C.T. Dekker: Nederlands mededingingsprocesrecht: besluitvormingsprocedures en rechtsbescherming in het kader van de mededingingswet; J.W. van de Gronden & R.J.G.M. Widdershoven (eds.): Mededingingsautoriteiten als zelfstandig bestuursorgaan: onafhankelijk toezicht?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
review
Publication
Source (journal)
RMThemis
Volume/pages
(2003) , p. 217-220
ISSN
1650-882
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle