Publication
Title
C.T. Dekker: Nederlands mededingingsprocesrecht: besluitvormingsprocedures en rechtsbescherming in het kader van de mededingingswet; J.W. van de Gronden & R.J.G.M. Widdershoven (eds.): Mededingingsautoriteiten als zelfstandig bestuursorgaan: onafhankelijk toezicht?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
RMThemis
Publication
2003
Volume/pages
(2003) , p. 217-220
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference