Publication
Title
Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schending van mededingingsrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt / Klaassen, C.J.M. [edit.]
Publication
Deventer : Kluwer , 2003
ISBN
9013005179
Volume/pages
p. 629-651
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference