Title
Naar duidelijker criteria voor de afbakening van het verkopersbegrip in de WHPCNaar duidelijker criteria voor de afbakening van het verkopersbegrip in de WHPC
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Business and Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1999/2000), p. 137-145
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)