Publication
Title
Mededingingsrechtelijke implicaties van uitbesteding van waterzuiveringstaken aan private ondernemingen
Author
Institution/Organisation
Europa-Instituut
Language
Dutch
Publication
Delfland : Hoogheemraadschap , 2000
Volume/pages
15 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021