Publication
Title
Look who's watching! Een blik op onderzoek naar filmpublieken
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het on(be)grijpbare publiek = The ungraspable audience: een communicatiewetenschappelijke verkenning van het publiek / Carpentier, Nico [edit.]
Publication
Brussel : VUBPress , 2004
ISBN
978-90-5487-364-8
Volume/pages
p. 145-174
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference