Publication
Title
Vlaams milieubeleid steekt de grenzen over: de Vlaamse betrokkenheid bij de totstandkoming van Europees en multilateraal milieubeleid
Author
Language
Dutch
Source (series)
PSW papers ; 2003/7
Publication
Antwerpen : Steunpunt Milieubeleidswetenschappen , 2003
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference