Publication
Title
Het huis is nooit af: kanttekeningen bij de rechtsbescherming van grondrechten
Author
Language
Dutch
Source (book)
40 jaar Europese Conventie voor de Rechten van de Mens en de Nederlandse Rechtsorde
Publication
Leiden : Stichting NJCM-Boekerij , 1991
Volume/pages
p. 211-241
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference