Title
Het huis is nooit af: kanttekeningen bij de rechtsbescherming van grondrechten
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Leiden :Stichting NJCM-Boekerij, [*]
Source (book)
40 jaar Europese Conventie voor de Rechten van de Mens en de Nederlandse Rechtsorde
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle