Publication
Title
De 'eigen' thema's in de media als garantie voor electoraal succes? Een vergelijking tussen media en partijpropaganda in de Belgische verkiezingscampagne van 2003
Author
Language
Dutch
Source (series)
PSW-papers / Universiteit Antwerpen, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen , 2004/3
Publication
Antwerpen : UA, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen , 2004
Volume/pages
27 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference