Publication
Title
De inzage in het strafdossier met het oog op het indienen van een verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2002
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2001/2002) , p. 1504-1508
Note
Noot onder K.I. Antwerpen 24 december 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference