Publication
Title
De subjectsvorm van het pronomen van de tweede persoon enkelvoud in de Westvlaamse dialecten: het gebruik van de doffe, volle en dubbelvorm
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Taal en tongval : tijdschrift voor dialectologie. - Antwerpen, 1949, currens
Publication
Antwerpen : Dialektcentrale , 1993
ISSN
0039-8691 [print]
2215-1214 [online]
Volume/pages
45 :2 (1993) , p. 173-183
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference