Publication
Title
Bedrijfseconomische redenen voor inkoop van eigen aandelen
Author
Abstract
Steeds meer Belgische ondernemingen kopen hun eigen aandelen in. We onderzoeken a.d.h. van een enquête waarom deze bedrijven eigen aandelen inkopen. We peilen naar de algemene houding t.o.v. de inkoopproblematiek en geven de kenmerken en bedrijfseconomische motieven van het meest recente inkoopprogramma dat werd opgestart door de bedrijven in onze steekproef. Bedrijven motiveren hun inkoopbeslissing voornamelijk in het kader van optieverplichtingen en koersgerelateerde argumenten zoals de signalisatie van onderwaardering.
Language
Dutch
Source (series)
Research paper / UA, Faculty of Applied Economics ; 2004:008
Publication
Antwerpen : UA , 2004
Volume/pages
22 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference