Publication
Title
Het "eigen volk" van morgen: scholen en hun invloed op het etnocentrisme van de laatstejaars leerlingen in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Welwijs : wisselwerking onderwijs en welzijnswerk / Majong [Leuven] - Leuven, 1990, currens
Publication
Leuven : Majong, 2000
ISSN
1378-6121
Volume/pages
11:2(2000), p. 16-21
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.06.2017