Publication
Title
Een datawarehouse over de arbeidsmarkt in wording: een sprong voorwaarts voor het arbeidsmarktonderzoek?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Werkgelegenheid, arbeid, vorming: nieuwsbrief van het Steunpunt WAV. - Leuven, 1991 - 2000
Publication
Leuven : 1999
ISSN
1373-4334
Volume/pages
4(1999), p. 54-57
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference