Publication
Title
Verdraagzaamheid ook t.a.v. onverdraagzaamheid? Enkele beschouwingen over de beteugeling van racistische en xenofobe uitingen in een democratische samenleving
Author
Language
Dutch
Source (book)
Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele samenleving / UFSIA, Centrum Grondslagen van het Recht
Publication
Antwerpen : MAKLU , 1993
Volume/pages
p. 303-347
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference