Title
De vermenigvuldiging van buitenlandse familierechtsstelsels in België: rechtsontwikkeling zonder richtsnoer?
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Sociology
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :MAKLU, [*]
Source (book)
Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele samenleving / UFSIA, Centrum Grondslagen van het Recht
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle