Publication
Title
De vermenigvuldiging van buitenlandse familierechtsstelsels in België: rechtsontwikkeling zonder richtsnoer?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele samenleving / UFSIA, Centrum Grondslagen van het Recht
Publication
Antwerpen : MAKLU , 1993
Volume/pages
p. 189-211
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference