Publication
Title
Het nut van zittenblijven: kan zittenblijven een middel zijn om leerlingen uit zwakkere sociale milieus alsnog een kans te bieden op een diploma hoger onderwijs
Author
Language
Dutch
Source (book)
De ontregelde samenleving: congresboek Elfde Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen
Publication
Amsterdam : SISWO , 2004
Volume/pages
p. 92
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference