Publication
Title
Begeleid zelfstandig leren: een meervoudig innovatieproces
Author
Language
Dutch
Source (book)
Studiewijzers : visie, ontwerp en praktijk. - Mechelen, 2004
Source (series)
Begeleid zelfstandig leren. - Mechelen, 2002 - 2011; 2004: 1
Publication
Mechelen : Wolters Plantyn, 2004
ISBN
978-90-301-9365-4
Volume/pages
p. 125-132
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 27.04.2017
To cite this reference