Publication
Title
Het multimediale talencentrum: sleutel voor innovatief en zelf-sturend taal-leren
Author
Language
Dutch
Source (book)
Retoriek en praktijk van het schoolvak Nederlands 2001 / Derriks, L. [edit.]
Publication
Gent : Academia Press , 2002
ISBN
90-382-0436-1
Volume/pages
p. 19-31
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference